8. Schijven, Aanhangtoestellen, Packerringen

4 Produkt(e) gefunden

Bestelnr. 31-0731
Gewicht 11.500 kg
D 610
S 5
E ø 260
F 98
C ± 1mm 41
Aantal inkepingen 10
Vierkante as 40
Katalogus Groep 8 / Pagina 24
Artikel passend voor machine…
Passend voorOriginele nummer
Niaux
Bestelnr. 31-0732
Gewicht 11.500 kg
D 610
S 5
E ø 260
F 98
C ± 1mm 41
Vierkante as 40
Katalogus Groep 8 / Pagina 24
Artikel passend voor machine…
Passend voorOriginele nummer
Niaux
Bestelnr. 31-0733
Gewicht 13.000 kg
D 610
S 6
E ø 260
F 98
C ± 1mm 41
Aantal inkepingen 10
Vierkante as 40
Katalogus Groep 8 / Pagina 24
Artikel passend voor machine…
Passend voorOriginele nummer
Niaux
Bestelnr. 31-0734
Gewicht 14.200 kg
D 610
S 6
E ø 260
F 98
C ± 1mm 41
Vierkante as 40
Katalogus Groep 8 / Pagina 24
Artikel passend voor machine…
Passend voorOriginele nummer
Niaux