Verklaring gegevensbescherming

(04.2018)

Wij, Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH, verheugen ons over uw interesse in ons bedrijf en over uw bezoek aan onze website. Zodat u weet dat uw gegevens bij ons goed en veilig bewaard worden, willen wij u graag uitvoerig informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens wanneer u onze website bezoekt.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

In dit document informeren wij u over het verzamalen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website www.Industriehof.com. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk voor u beschikbaar zijn, bijv. naam, adres, email adressen, gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke volgens. Art. 4 lid. 7 EU-Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH, Im Winkel 5, 30900 Wedemark. Wij zijn te bereiken via info[at]industriehof.com. Meer informatie over ons kunt u vinden in ons Impressum. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming benaderen via Datenschutz[at]industriehof.com of ons postadres met de toevoeging ?der Datenschutzbeauftragte?.

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, slaan wij de gegevens op die u heeft verstrekt (uw email adres, indien nodig uw naam en uw telefoonnummer), om uw vragen te beantwoorden. De in deze context ontstane gegevens verwijderen wij, nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.

Als wij op gecontracteerde serviceproviders terugvallen voor afzonderlijke functies van ons aanbod of uw gegevens voor reclamedoeleinden mogen gebruiken, zullen wij u hieronder in detail informeren over de betreffende kwesties. Daarbij noemen we ook de opgegeven criteria voor de duur van de opslag

§ 2 Uw rechten

Tegenover ons heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

? Recht op informatie,

? Recht op rectificatie of verwijdering,

? Recht op beperking van de verwerking,

? Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

? Recht op gegevensoverdracht.

U heeft ook het recht om ons te beklagen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze Website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende informatie die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen

(Rechtsgrondslag Art. 6 Lid 1 S. 1 lit. f AVG):

? IP-Adres

? Datum en tijd van de aanvraag

? Verschillende tijdzones t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)

? Inhoud van het verzoek (concrete pagina)

? Toegangsstatus / HTTP-statuscode

? elke verzonden hoeveelheid gegevens

? website waarvan het verzoek afkomstig is

? browser

? besturingssysteem en zijn interface

? taal en versie van de browser software.

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website gebruikt tijdelijke en persistente soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

De gebruikte Flash-cookies worden niet gedetecteerd door uw browser, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u de Flash-cookies niet wilt verwerken, moet u een overeenkomstige invoegtoepassing installeren, bijv. ?Better Privacy? voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden we aan dat u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig verwijdert.

§ 4 Andere functies en aanbiedingen van onze website, gebruik van onze webshop

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u doorgaans aanvullende persoonsgegevens verstrekken die wij gebruiken om de service te verlenen en waarvoor de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze eigen lokale bank. Juridische basis hiervoor geldt Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b AVG.

U kunt vrijwillig een klantaccount maken, waarmee we uw gegevens kunnen opslaan voor latere aankopen. Als u een account maakt onder 'Mijn account', kunnen de gegevens die u opgeeft herroepbaar worden opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kan U op elk moment in het klantgedeelte wijzigen. Uw gebruikersaccount wissen kan U enkel via ons. Voor zover U gebruik wil maken van uw recht om uw account en de in dit verband opgeslagen gegevens te wissen, kan U dit doen door een bericht aan datenschutz[at]industriehof.com te zenden.

We kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portfolio of om u e-mail met technische informatie te sturen.

Vanwege handels- en belastingregels zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na [twee jaar] beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, in het bijzonder financiële gegevens, wordt het bestelproces met behulp van TLS-technologie gecodeerd.

§ 5 Het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (?Google?). Google Analytics maakt gebruik van zgn. ?Cookies?, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse toelaten van het gebruik van de website door u. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze site, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere Verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Het IP-adres dat wordt aangeboden door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van Cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser; echter, wijzen wij u erop dat u misschien niet in staat bent om in dit geval alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link. in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen verwerkt ingekort en kan een persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Juridische basis voor het gebruik van Google Analytics geldt Art. 6 Lid. 1 S. 1 lit. f AVG.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiker Voorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacy overzicht: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de Verklaring gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-device analyse van bezoekersverkeer via een gebruikers-ID. U kunt de cross-device-analyse van uw gebruik onder ?Mijn gegevens?, ?Persoonlijke gegevens? in uw klantenaccount uitschakelen.

§ 6 Toepassing van plug-ins voor sociale media

We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Xing, LinkedIn. We gebruiken de zgn. twee-klik-oplossing. Dat wil zeggen dat wanneer u onze site bezoekt, er aanvankelijk geen persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan de aanbieder van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in is te herkennen door de markering het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dze daardoor activeert, ontvangt de plug-in provider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. Bovendien worden de gegevens, bedoeld in § 3 van deze verklaring, verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende plug-in provider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in provider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens- en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn ons de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking, de bewaartermijnen bekend. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-in provider zijn verzameld.

De plug-in provider slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit uit te voeren. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. Juridische basis voor het gebruik vande plug-ins geldt Art. 6 Lid. 1 S. 1 lit. f AVG.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-in provider heeft en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijv. de pagina koppelt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat dan een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in provider kan worden voorkomen.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers hieronder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Hieronder vermelden we de adressen van de respectieve plug-in providers en de URL met hun privacykennisgevingen voor uw verdere informatie:

Facebook

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Xing

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkeIn heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 7 Integratie van YouTube-video's

We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal opgenomen in de "uitgebreide privacymodus", d.w.z. dat u geen gegevens over uzelf als gebruiker naar YouTube overzet als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in paragraaf 2 verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens, bedoeld in § 3 van deze verklaring, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt, waarbij u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toekenning met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens als op gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het verstrekken van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit uit te voeren.

Lees het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en uw verwerking door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als met name de verwerking niet verplicht is om een contract met u te sluiten, wat door ons in elk geval in de volgende beschrijving van de functies wordt voorgesteld. Bij toewijzing van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uitleg over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen we de situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van gegevens stoppen of aanpassen of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarop wij de verwerking voortzetten.

Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. Over uw advertentieconflict kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens: Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH, Im Winkel 5, 30900 Wedemark; datenschutz[at]industriehof.com; Tel. +49 (0)5130 60720; Fax +49 (0)5130 607232.

Einde van de Verklaring gegevensbescherming