10. Łańcuchy przenośnika podł., stal. łańcuchy drab.,