Juridiske informationer

Ansvarlig for driften af, databehandlingen og indholdet på denne side:

Industriehof Scherenbostel
Heinrich Rodenbostel GmbH
Im Winkel 5
D-30900 Wedemark
Telefon: +49 (0)51 30 - 60 72 0
Fax : +49 (0)51 30 - 60 72 32
E-Mail: info[at]industriehof.com
Internet: www.industriehof.com

Direktør:

Heinrich-Wilhelm Rodenbostel, Johann-Hendrik Rodenbostel
V.i.S.d.P.

Handelsregister Hannover HRB 120320
Momsnummer i henhold til §27a DE 115042753, tysk lov om moms

Databeskyttelseskontakt:

E-Mail: Datenschutz[at]industriehof.com

Erstatningsansvar:

Som tjenesteudbydere er vi ansvarlige overfor loven for eget indhold på disse sider i henhold til § 7 Abs.1 TMG. I henhold til §§ 8 bis 10 TMG er vi dog som tjenesteudbydere ikke forpligtet til at overvåge eller evt. undersøge overførte eller opbevarede fremmede oplysninger, der peger på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller spærre for brug af oplysninger i henhold til almene love er ikke berørt heraf. Ansvarlighed i denne forbindelse er dog først muligt efter det tidspunkt, hvor de konkrete overtrædelser er kendt. Vi fjerner omgående dette indhold, når vi bliver bekendt med de pågældende lovovertrædelser.

Oplysningspligt i henhold til ODR-VO og VSBG (forbrugerloven)

Online bilæggelse af tvister i henhold til Art. 14 afs. 1 ODRVO: Den Europæiske Kommission stiller en platform til rådighed for online bilæggelse af tvister, som kan findes via HYPERLINKET „http://ec.europa.eu/consumers/ odr/“ \h http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan også kontakte og direkte i tilfælde af tvister.

Anvendte billeder:
Industriehof Scherenbostel