Datasikkerhed

Ved formidling, afslutning, afvikling og returafvikling af en købskontrakt, indhentes, lagres og bearbejdes der, indenfor rammen af de lovmæssige bestemmelser, data af os.

I forbindelse med besøg af vores internettilbud, så protokolleres den af deres PC aktuel anvendte IP-adresse, dato og klokkeslet, browsertypen og deres PC´s driftsystem, samt de af Dem betragtede sider. Tilbageslutninger på personrelaterede data er dermed dog ikke mulige for os og heller ikke påtænkt.

De personrelaterede data, som De oplyser os om, f.eks. i forbindelse med en bestilling eller per e-mail (f.eks. deres navn og deres kontaktdata), forarbejdes kun til korrespondance med Dem og kun til formålet, til hvilket De har stillet deres data til rådighed. Vi giver deres data kun videre til forsendelsesforetagendet, som er blevet befuldmægtiget med leveringen, såvidt dette er nødvendigt i forbindelse med leveringen af varerne. Til afvikling af betalingen giver vi deres betalingsdata videre til kreditinstituttet som er blevet befuldmægtiget med betalingen.

Vi forsikrer Dem, at vi for øvrigt ikke giver deres personrelaterede data videre til tredjemand, med mindre vi er lovmæssigt forpligtet dertil eller De forinden udtrykkeligt har indvilliget. Såvidt vi til gennemførelse og afvikling af forarbejdningsprocesser gør krav på tredjemands tjenesteydelser, så overholdes bestemmelserne i den tyske persondatalov.

Lagringens varighed

Personrelaterede data, som er blevet oplyst os over vores webside, gemmes kun så længe, indtil formålet er opfyldt, til hvilket de er blevet os betroet. Såvidt handels- og skatteretlige opbevarinsgfrister skal overholdes, så kan lagringen af bestemte data beløbe sig op til 10 år.

Deres rettigheder

Skulle De ikke mere være indforstået med lagringen af deres personrelaterede data eller disse være blevet ugyldige, så vil vi på en tilsvarende anvisning hen, indenfor rammen af de lovmæssige bestemmelser foranledige sletningen, rettelsen eller spærringen af deres data. Efter ønske, så får De gratis oplysning om alle personrelaterede data, som vi har gemt om Dem. Ved spørgsmål til opkrævning, forarbejdning eller brug af deres personrelaterede data, til oplysninger, rettelse, spærring eller sletning af data, så bedes De venligst henvende Dem til:

Industrigård Scherenbostel

Heinrich Rodenbostel GmbH

Im Winkel 5

D-30900 Wedemark

Telefon +49(0) 5130 6072 0

Telefax +49(0) 5130 60 72 32

E-mail : info@industriehof.com

Links på andre internetsider

Såvidt vi henviser eller forlinker vores internettilbud på tredjemands websider, så kan vi ikke overtage nogen garanti eller hæftelse for rigtigheden, henholdsvis fuldstændigheden af indholdet og datasikkerheden af disse websider. Da vi kke har nogen indflydelse på overholdelsen af databeskyttelsesmæssige retlige bestemmelser gennem tredjemand, så bør De kontrollere de henholdsvis tilbudte databeskyttelseserklæringer særskilt.