7. Frontlæssertænder, knive til ensilageskovleog fuldfodervogne